Ailə kəndli təsərrüfatının uçotu

Bakı şəhəri, 09.12.2022 AKT-lərin qeydiyyatında irəliləyiş Xəbərlər BOKT “Qafqaz-Kredit” MMC-nin məsul şəxsi “Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası”nın (AMFA) 08 dekabr 2022-ci il tarixdə keçirilən illik Ümumi Yığıncağında (ÜY) iştirak edib. ÜY-da AMFA tərəfindən ailə kəndli təsərrüfatlarının (AKT) qeydiyyata alınmasında Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) ilə danışıqlar aparıldığı, KTN-nin “Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi”ndə (EKTİS) AKT başçılarının […]